Transformace kyanidů

 

 

Watch the video

Látky na naší planetě se jen tak nevypaří. Vše se v průběhu času jen proměňuje. Buď se rozkládá, nebo se váže na jiné sloučeniny.

Důležité je, že kyanidy se i přes svou nejtoxičtější formu vždy rozkládají na běžné látky. Na rozdíl od atomů těžkých kovů jsou tyto látky v běžných koncentracích neškodné nebo dokonce prospěšné pro životní prostředí.

Kyanová skupina se skládá z uhlíku a dusíku, které se běžně vyskytují v přírodě a hrají zásadní a nezastupitelnou roli ve všech živých organismech. Kyanidy jsou součástí přirozených přírodních procesů. Jejich molekuly se rozkládají na neškodné látky, a proto nejsou pro životní prostředí dlouhodobě nebezpečné. Naopak těžké kovy, například rtuť, jsou toxické a v přírodě neodbouratelné.

Zjistěte více o kyanidech!

V přírodě

V lidském těle

V každodenním životě

Transformace kyanidů