Watch the video

Kyanidy jsou látky složené z uhlíku a dusíku, které se hojně vyskytují v přírodě.

Věděli jste, že kyanidy se velmi často používají k výrobě životodárného vitaminu B12? Nebo že vitamin B12 se nachází ve více než 2600 druzích rostlin? A dokonce i při výbuchu sopky se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kyanidů.

Poločas rozpadu kyanidů v přírodě je velmi krátký, ať už se jedná o vodu nebo půdu. Zároveň dále reagují a rozkládají se na látky s výrazně nižší toxicitou, které jsou v malých koncentracích pro člověka zcela neškodné.

Zjistěte více o kyanidech!

V přírodě

V lidském těle

V každodenním životě

Transformace kyanidů